W celu pokazania jak metoda liczenia głosów wpływa na wynik wyborów, oddane głosy zostaną policzone 3 metodami: Schulze STV, JOW oraz zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej ordynacji.
Dwa głosowania - trzy metody liczenia głosów!

Głosowanie metodą JOW
oraz wg obecnie obowiązującej ustawy
Głosy są przeliczane Metodą JOW
oraz zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy

Głosujemy stawiając znak (X) przy jednym kandydacie.Głosowanie preferencyjne
metodą Schulze STV
Głosy są przeliczane Metodą Schulzego


Kandydatów szeregujemy od najbardziej popieranego do popieranego najmniej. Przydzielamy im liczby od 1 do 11. Przyznając 1 punkt preferujemy kandydata najwięcej. Przyznając 11 punktów preferujemy najmniej. Liczby 1, 2 , 3 ... 11 przydzielone kandydatom nie mogą się powtarzać. Każdemu kandydatowi trzeba przydzielić inną liczbę.

Prosze wpisać znaki (kod) widoczne na obrazku.