W celu pokazania jak metoda liczenia głosów wpływa na wynik wyborów, oddane głosy zostaną policzone 3 metodami: JOW++, JOW oraz zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej ordynacji.
Dwa głosowania - trzy metody liczenia głosów!

Głosowanie metodą analfabetów
JOW oraz wg obecnie obowiązującej ustawy
Głosy są przeliczane Metodą JOW
oraz zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy

Głosujemy stawiając znak (X) przy jednym kandydacie.Głosowanie preferencyjne
JOW++
Głosy są przeliczane Metodą Schulzego


Kandydatów szeregujemy od najbardziej popieranego do popieranego najmniej. Przydzielamy im liczby od 1 do 11. Przyznając 1 punkt preferujemy kandydata najwięcej. Przyznając 11 punktów preferujemy najmniej. Liczby 1, 2 , 3 ... 11 przydzielone kandydatom nie mogą się powtarzać. Każdemu kandydatowi trzeba przydzielić inną liczbę.

Prosze wpisać znaki (kod) widoczne na obrazku.